۲۳
شهریور
۱۳۹۴
0

تغییرات قیمت پروپلین در آسیا

تغییرات قیمت پروپلین به شرح زیر می باشد:

منطقه قیمت آخرین معاملات قیمت ۸ سپتامبر تغییرات
جنوب شرق آسیا ۶۹۵ دلار در هر تن سی اف آر ۶۹۵ دلار در هر تن سی اف آر ثابت
ژاپن   ۶۹۰دلار در هر تن فوب   ۶۹۰دلار در هر تن فوب ثابت
کره  ۶۹۰ دلار در هر تن فوب  ۶۸۰ دلار در هر تن فوب کاهش
چین دلار در هر تن سی اف آر ۷۳۰ دلار در هر تن سی اف آر ۷۲۵ کاهش

 

میانگین قیمت پروپیلن
منطقه ماه گذشته سه ماه گذشته شش ماه گذشته دوازده ماه گذشته
جنوب شرق آسیا ۸۲۰ دلار ۹۴۵ دلار ۱۰۲۰ دلار ۱۲۶۵ دلار
ژاپن  ۸۱۵ دلار ۹۴۰ دلار ۱۰۲۵ دلار ۱۲۸۵ دلار
 کره ۸۲۵ دلار ۹۵۰ دلار ۱۰۵۰ دلار ۱۳۲۰ دلار
چین ۸۷۰ دلار ۹۹۵ دلار ۱۱۱۰ دلار ۱۳۷۰ دلار

You may also like

تاثیر قیمت نفت بر بازار محصولات پتروشیمی