۲۱
مرداد
۱۳۹۴
0

نوسان قیمت ها در بازار محصولات پتروشیمی

کارشناسان معتقدند این روزها در بازار محصولات پتروشیمی شرایط به گونه ای است که چناچه کالایی عرضه گردد قیمت آن افزایش می یابد و چنانچه با کمبود عرضه مواجه گردد قیمت آن کاهش می یابد، به عنوان نمونه پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ جم هفته جاری ۲ هزار تن عرضه شد و قیمت آن از ۵۵۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان رسید و قیمت ایکس تری امیرکبیر با توجه به شایعات کمبود خوراک با ۲۶۰ تومان افزایش به مرز ۵۴۶۰ تومان رسید.قیمت پلی اتیلن سنگین بادی BL3 باختر نیز به علت عدم بارگیری امروز به مرز ۴۸۵۰ تومان در هر کیلو رسید در حالی که قیمت این محصول هفته گذشته ۴۷۵۰-۴۷۳۰ تومان گزارش شده است.
قیمت MR230 مارون ۵۸۵۰ تومان و قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰ ایلام ۴۷۵۰ تومان و قیمت R40 ۴۶۵۰ تومان گزارش شده است.

You may also like

پلی اتیلن این روزها در بازار محصولات پتروشیمی بسیار پرطرفدار است
افزایش قیمت پلی اتیلن های سنگین