۲۵
مرداد
۱۳۹۴
0

کاهش قیمت پلی اتلین های سنگین و سبک

امروز بازار محصولات پتروشیمی منطقه جنوب شرق آسیا با کاهش قیمت پلی اتلین های سنگین و سبک مواجه شد. پلی اتلین سنگین بادی و پلی اتلین سنگین فیلم با ۱۰ و ۲۰ دلار کاهش به مرز قیمت ۱۲۲۵ و ۱۲۴۰ دلار در هرتن رسیدند.از سوی دیگر قیمت پلی اتیلن های سبک خطی و فیلم با ۲۰ و۲۵ دلار کاهش ۱۲۱۵ و ۱۲۲۰ دلار در هر تن گزارش شده است . پلی استایرن مقاوم، پلی استایرن معمولی و پلی استایرن انبساطی نیز به ترتیب با ۳۵ دلار ، ۱۴دلار و ۲۰ دلار کاهش ۱۳۲۵ ، ۱۲۲۵ و ۱۳۴۹ دلار در هر تن معامله شدند.

You may also like

کاهش قیمت پلی استایرن های معمولی، مقاوم و انبساطی
افزایش قیمت پلی اتیلن های سنگین
نوسان قیمت پلی استایرن