۲۶
مرداد
۱۳۹۴
0

کاهش قیمت پلی استایرن های معمولی، مقاوم و انبساطی

در هفته گذشته قیمت پلی استایرن های معمولی، مقاوم و انبساطی در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شد وکمترین قیمت برای پلی استایرن انبساطی ۱۳۵۰ دلار در هر تن گزارش شده است .این در حالی است که قیمت کریستال ملامین با ثبات همراه بوده و این کالا ۱۳۰۰ دلار در هر تن و در منطقه جنوب شرق آسیا معامله شده است و درپایین ترین قیمت به مرز ۱۲۵۰ دلار در هر تن رسیده است.

کاهش قیمت منطقه کالا
۲۰ دلار ۱۳۵۰ دلار خلیج فارس پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰
۳۰ دلار ۱۴۰۰ دلار خلیج فارس پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰
۲۰ دلار ۱۳۶۰ دلار جنوب شرق آسیا پپلی استایرن انبساطی

You may also like

افزایش تقاضا پلی استایرن ها و پلی پروپیلن ها
کاهش قیمت پلی اتلین های سنگین و سبک
نوسان قیمت پلی استایرن