۱۰
تیر
۱۳۹۴
1

اثرات کاهش قیمت مواد پلیمری در بازار جهانی

به نقل از سایت خبری صنایع پلمیر ایران کاهش قیمت مواد پلمیری در بازار جهانی اثرات متفاوتی در بر داشته است که در این زمینه می توان به افزایش واردات مواد پلیمری کشور ترکیه اشاره کرد . واردات مواد پلیمری این کشور از ۳۵۰٫۵ هزار تن در ماه آوریل سال گذشته...
متن کامل خبر