Tag

معاملات بازار پتروشیمی

۲۸
مرداد
۱۳۹۴
0

عرضه فوق العاده پتروشیمی جم

روز گذشته افت قیمت نفت و همچنین انتظارها برای اعلام قیمت های پایه معاملات بازار پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار داد...
متن کامل خبر